Testy pre autoškoly podľa platnej vyhlášky

Free on-line quiz maker, webTesty.sk
Poč. skupín: 411     Poč. užívateľov: 410    & Poč. testov: 571     Poč. otázok: 15179     Poč. výkonaných t.: 35037
Copyright © 2009-2016 webTesty.sk, Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk verzia 4.01