Testy pre autoškoly podľa platnej vyhlášky

Free on-line quiz maker, webTesty.sk
Poč. skupín: 408     Poč. užívateľov: 407    & Poč. testov: 568     Poč. otázok: 15168     Poč. výkonaných t.: 34783
Copyright © 2009-2016 webTesty.sk, Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk verzia 4.01