Testy pre autoškoly podľa platnej vyhlášky

Free on-line quiz maker, webTesty.sk
Poč. skupín: 401     Poč. užívateľov: 399    & Poč. testov: 561     Poč. otázok: 14526     Poč. výkonaných t.: 34257
Copyright © 2009-2016 webTesty.sk, Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk verzia 4.01