Vykonávanie testu: Prvá svetová vojna v literatúre

Počet otázok: 18
Časový limit testu: 12 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počítať po spustení testu.