ID testu: 106. Meno testu: Testy pre autoškoly - Dopravné značky
Meno firmy (pre fyzickú osobu meno a priezvisko): Web WeB.
Vytvorený: 2010-02-03 12:26:13
Zmenený: 2016-10-09 18:36:25
Celkový počet otázok: 97. Maximálny počet bodov: 194

Parametre testu
Celkový počet vybraných otázok pri vykonávaní testu: 10. Časový limit testu: 60.
Meniť náhodne poradie otázok.
Meniť náhodne poradie možností.

Stupnica ('x' predstavuje percentuálnu bodovú úspešnosť v teste):
RozsahHodnotenie
 0% <= x <= 88% jjjjjj

ID Otázky: 1
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)
(2) [x] Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
(3) [ ] Smerová tabuľa k miestnemu cieľu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 2
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Zákaz vjazdu motocyklov
(2) [ ] Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel
(3) [ ] Vjazd motocyklom povolený

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 3
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Koniec hlavnej cesty; značka informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nieje hlavná
(2) [ ] Koniec rýchlostnej cesty
(3) [ ] Koniec vedľajšej cesty; značka upozorňuje na to, že na najbližšej križovatke má vodič prednosť v jazde

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 4
Táto dopravná značka upozorňuje na

Možnosti:
(1) [ ] úsek cesty, na ktorom sa vykonávajú meteorologické merania
(2) [ ] blízkosť letiska
(3) [x] úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 5
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [ ] prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky
(2) [x] prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy
(3) [ ] informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 6
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

Možnosti:
(1) [x] vedajšiu cestu, vyznačuje skutočný tvar križovatky a aj hlavnú a vedľajšiu cestu
(2) [ ] miesto kríženia cesty s diaľnicou
(3) [ ] prikázaný smer jazdy cez križovatku

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 7
Táto dopravná značka označuje

Možnosti:
(1) [ ] zastávku pravidelnej verejnej dopravy osôb
(2) [ ] slepú cestu
(3) [x] vedľajšiu cestu; na príkaz tejto značky je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 8
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Koniec viacerých zákazov
(2) [x] Koniec obce
(3) [ ] Koniec obytnej zóny

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 9
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou

Možnosti:
(1) [x] vyznačuje vzdialenosť k značke \\\"Stoj, daj prednosť v jazde!\\\" pre ktorú je zároveň predbežnou značkou
(2) [ ] prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo do vzdialenosti 150 m
(3) [ ] upozorňuje vodiča, že vo vzdialenosti 150 m bude mať prednosť v jazde

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 10
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo
(2) [ ] Jazdné pruhy pred križovatkou
(3) [ ] Nerovnosť vozovky

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 11
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Cesta II. triedy
(2) [x] Rýchlostná cesta
(3) [ ] Medzinárodná trasa

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 12
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Prikázaný smer obchádzania
(2) [x] Zmena smeru okruhu
(3) [ ] Jednosmerná premávka

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 13
Táto dopravná značka upozorňuje na

Možnosti:
(1) [ ] železničné priecestie bez závor
(2) [ ] kríženie cesty s električkovým koľajovým pásom
(3) [x] križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 14
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Koniec zákazu zvukových výstražných znamení
(2) [ ] Koniec zákazu zvukových a svetelných výstražných znamení
(3) [ ] Zákaz zvukových výstražných znamení

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 15
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Dopravná nehoda
(2) [ ] Zníženie počtu jazdných pruhov
(3) [x] Striedavé radenie

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 16
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Označenie začiatku obce
(2) [x] Hranica kraja
(3) [ ] Návesť pred križovatkou

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 17
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku
(2) [ ] Zákaz státia na chodníku
(3) [ ] Zvýšená krajnica

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 18
Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na

Možnosti:
(1) [x] miesto, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak neočakával, alebo kde nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné
(2) [ ] priechod pre chodcov v obci
(3) [ ] každú križovatku, kde je premávka riadená svetelnými signálmi

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 19
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] spomaľovací prah
(2) [ ] tunel
(3) [ ] vyjazdené koľaje

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 20
Táto dopravná značka vyznačuje

Možnosti:
(1) [x] prídavný jazdný pruh pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá
(2) [ ] vyhradený jazdný pruh
(3) [ ] počet jazdných pruhov pred križovatkou, a jazdný pruh určený pre nemotorové vozidlá

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 21
Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky

Možnosti:
(1) [x] najmä na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel
(2) [ ] na konečnú zastávku električky
(3) [ ] na zastávku električky bez nástupného ostrovčeka

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 22
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Smerová tabuľa na vyznačenie príjazdu k rýchlostnej ceste
(2) [ ] Smerová tabuľa na vyznačenie jednosmernej premávky
(3) [x] Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 23
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [x] vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky \\\"Stoj, daj prednosž v jazde!\\\"
(2) [ ] vyznačuje parkovisko s pozdĺžnym státím
(3) [ ] prikazuje vodičovi motorového vozidla vypnúť motor

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 24
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Zákaz státia vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu; pritom je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu
(2) [ ] Zákaz vjazdu vozidiel užších ako 2,5 m
(3) [x] Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu; pritom je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 25
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Zákaz otáčania
(2) [ ] Koniec zákazu otáčania
(3) [ ] Prikázaný smer jazdy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 26
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Cestička pre vyznačených užívateľov; prikazuje chodcom a cyklistom použiť v predmetnom smere takto označený spoločný pruh alebo cestičku; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť
(2) [ ] Zákaz vstupu chodcov a cyklistov
(3) [ ] Cestička k predajni bicyklov

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 27
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [x] informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy z dôvodu uzavretia pozemnej komunikácie
(2) [ ] vyznačuje zónu s dopravným obmedzením začínajúcu od tejto dopravnej značky
(3) [ ] informuje o dopravnom obmedzení v časti obce

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 28
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Zákaz státia
(2) [x] Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím
(3) [ ] Zastávka autobusov alebo trolejbusov

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 29
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Rýchlostná cesta
(2) [x] Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste
(3) [ ] Zákaz vjazdu osobných automobilov

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 30
Táto dopravná značka vyznačuje

Možnosti:
(1) [ ] prikázaný smer jazdy
(2) [ ] spôsob zaraďovania sa vozidiel pred križovatkou
(3) [x] úsek cesty, kde dochádza k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 31
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Jednosmerná premávka
(2) [ ] Navestná smerová tabuľa
(3) [ ] Prikázaný smer jazdy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 32
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Pozor deti
(2) [x] Obytná zóna
(3) [ ] Označenie začiatku obce

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 33
Táto dodatková tabuľka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Smer a vzdialenosť k miestam, od ktorých platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
(2) [x] Úsek platnosti
(3) [ ] Smerové šípky

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 34
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Zákaz vjazdu všetkých nemotorových vozidiel a električiek
(2) [ ] Zákaz vjazdu osobných automobilov
(3) [x] Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 35
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Zákaz zastavenia a státia pre vozidlá taxislužby
(2) [ ] Zastavka vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb
(3) [x] Stanovište TAXI

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 36
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [ ] zakazuje zastavenie za značkou v párnych dňoch v mesiaci
(2) [ ] umožňuje státie v nepárnych dňoch v mesiaci
(3) [x] zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 37
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Jednosmerná premávka
(2) [x] Smerová tabuľa (s jedným cieľom)
(3) [ ] Prikázaný smer jazdy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 38
Táto dodatková tabuľka vyznačuje

Možnosti:
(1) [ ] vyústenie dvoch po sebe nasledujúcich lesných alebo poľných ciest na cestu
(2) [ ] úsek platnosti značky, pod ktorou je tabuľka umiestnená
(3) [x] skutočný tvar dvoch po sebe nasledujúcich križovatiek a aj hlavnú a vedľajšiu cestu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 39
Táto dodatková tabuľka označuje

Možnosti:
(1) [ ] vyhradené parkovacie miesto pre vozidlá vedené osobou sluchovo postihnutú
(2) [ ] obytnú zónú
(3) [x] vyhradené parkovacie miesto pre osobu so zdravotným postihnutím

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 40
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

Možnosti:
(1) [x] železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m a na tvar kríženia cesty so železničnou dráhou
(2) [ ] prekážku cestnej premávky
(3) [ ] mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 41
Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou

Možnosti:
(1) [ ] obmedzuje platnosť značky na vozidlo, ktorého celková hmotnosť je menšia ako údaj uvedený na tabuľke
(2) [x] obmedzuje platnosť zákazu na vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na tabuľke; pri jazdnej súprave rozhoduje súčet najväčších pripustných celkových hmotností vozidiel
(3) [ ] vyznačuje najvyššie dovolené zaťaženie vozidla pripadajúce na dvojnápravu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 42
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Obmedzenie v jazdných pruhoch
(2) [ ] Jazdný pruh vyhradený pre nákladné automobily
(3) [ ] Prikázaný smer jazdy pre pomalé vozidlá

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 43
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [x] upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá
(2) [ ] označuje účelovú letiskovú komunikáciu
(3) [ ] zakazuje vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám na letiskovú plochu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 44
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [ ] zakazuje hnať zvieratá v označenom úseku cesty
(2) [x] upozorňuje na miesto, kde sa často dobytok preháňa cez cestu, alebo na úsek. kde sa ženie dobytok po ceste
(3) [ ] upozorňuje na miesto, kde často prebieha cez cestu zver

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 45
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [x] informuje o názve rieky, pohoria, prírodnej rezervácie, kultúrnej a historickej pamiatky, časti obce, územia a podobne
(2) [ ] je návesťou pred križovatkou
(3) [ ] je smerovou tabuľou s diaľkovým cielom

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 46
Táto dodatková tabuľka vyznačuje

Možnosti:
(1) [ ] vzdialenosť k miestu, od ktorého začína platiť značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
(2) [ ] smer obchádzky
(3) [x] úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 47
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [ ] zakazuje predchádzanie vozidiel idúcich v kolóne
(2) [x] upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvárajú kolóny vozidiel, najmä pri veľkej intenzite premávky v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch a podobne
(3) [ ] zakazuje súbežnú jazdu osobným motorovým vozidlám

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 48
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Zmena smeru jazdy
(2) [ ] prikázaný smer jazdy
(3) [ ] vyhradené jazdné pruhy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 49
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Zákaz státia na krajnici
(2) [x] Odletujúci štrk
(3) [ ] Nebezpečenstvo poškodenia pneumatík

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 50
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Najnižšia dovolená rýchlosť
(2) [x] Najvyššia dovolená rýchlosť
(3) [ ] Odporúčaná rýchlosť

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 51
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Najnižšia dovolená rýchlosť
(2) [ ] Najvyššia dovolená rýchlosť
(3) [ ] Odporúčaná rýchlosť

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 52
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Lietadlá
(2) [ ] Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
(3) [x] Smerová tabuľa k inému cieľu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 53
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] vyznačuje križovatku s vedľajšou cestou
(2) [ ] informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov
(3) [x] informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 54
Táto dopravná značka zakazuje

Možnosti:
(1) [ ] vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám
(2) [x] vjazd vozidlám vyznačených druhov
(3) [ ] predchádzanie voziel vyznačených druhov

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 55
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [x] informuje o smere a vzdialenosi v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci)
(2) [ ] prikazuje odbočiť vľavo
(3) [ ] vyznačuje cestu s jednosmernou premávkou

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 56
Táto dopravná značka informuje

Možnosti:
(1) [ ] o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke
(2) [ ] o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo
(3) [x] najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 57
Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou

Možnosti:
(1) [x] majú zhodný význam ako značka Pozdĺžna súvisla čiara; môžu vymedzovať aj priestor, do ktorého je zakázané vchádzať
(2) [ ] vyznačujú blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary v súvislú čiaru
(3) [ ] majú zhodný význam ako značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 58
Táto dopravná značka vyznačuje

Možnosti:
(1) [ ] kde je na vozovke vybudovaný spomaľovací prah
(2) [ ] miesto, na ktorom možno priečne prechádzať cez zvýšený električkový koľajový pás
(3) [x] parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státim na chodníku a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 59
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] odporúčané rýchlosti
(2) [x] Všeobecné najvyššie dovolené rýchlosti
(3) [ ] Obmedzenie v jazdných pruhoch

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 60
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Návesť pred križovatkou
(2) [x] Návesť pred slepou cestou
(3) [ ] zákaz odbočovania vpravo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 61
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Cesta III. triedy
(2) [ ] Medzinárodná trasa
(3) [x] Cesta II. triedy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 62
Táto zábrana vyznačuje

Možnosti:
(1) [x] uzavretie časti šírky vozovky; šípky smerujú k voľnej časti cesty
(2) [ ] uzávierku celej šírky vozovky
(3) [ ] úsek cesty s jednosmernou premávkou

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 63
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Zákaz vjazdu autobusov
(2) [ ] Vjazd autobusom povolený
(3) [ ] Jazdný pruh vyhradený pre autobusy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 64
Táto dopravná značka vyznačuje

Možnosti:
(1) [ ] kde je na vozovke vybudovaný spomaľovací prah
(2) [ ] miesto, na ktorom možno priečne prechádzať cez zvýšený električkový koľajový pás
(3) [x] parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státim na chodníku a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 65
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [ ] je návesťou pred obchádzkou
(2) [ ] informuje o názve najbližšej obce a o vzdialenosti k nej
(3) [x] informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšieho kruhového objazdu, prípadne aj o vzdialenosti k nemu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 66
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej ako je vyznačené
(2) [ ] Zákaz státia motorových vozidiel, ktoré nedodržia vyznačený odstup
(3) [ ] Prikázaná jazda vozidiel v kolóne

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 67
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [ ] vyznačuje hlavnú cestu
(2) [ ] vyznačuje spôsob radenia sa pred križovatkou
(3) [x] informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 68
Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde

Možnosti:
(1) [ ] sa často, prípadne pravidelne ženie dobytok po ceste (v blízkosti poľnohospodárskych objektov, pastvín a podobne)
(2) [ ] sa často, prípadne pravidelne loví zver (v blízkosti lesných porastov, v horských oblastiach a podobne)
(3) [x] voľne žijúca zver vo väčšom množstve prebieha cez cestu alebo kde tiahnú drobné živočíchy (v lesoch, horských oblastiach, zverníkoch a podobne)

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 69
Táto dopravná značka vyznačuje

Možnosti:
(1) [ ] zákaz zastavenia a státia pre autobusy alebo trolejbusy
(2) [ ] parkovisko vyhradené pre autobusy alebo trolejbusy
(3) [x] priestor zastávky autobusu alebo trolejbusu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 70
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Priechod pre chodcov
(2) [ ] Priechod pre cyklistov
(3) [ ] Priechod pre jazdcov na koni

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 71
Tieto žlté a čierne pruhy označujú

Možnosti:
(1) [ ] čiastočnú uzávierku cesty
(2) [x] trvalú prekážku, (pilier, stenu a podobne)
(3) [ ] dočasnú prekážku cestnej premávky (materiál na ceste a podobne)

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 72
Táto dopravná značka informuje

Možnosti:
(1) [ ] o blízkosti odpočívadla so sociálnym zariadením
(2) [ ] pred križovatkou o ceste, ktorá končí, alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde
(3) [x] o možnosti núdzového zastavenia vozidla v únikovej zóne v prípade technickej poruchy

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 73
Táto dopravná značka upozorňuje na

Možnosti:
(1) [ ] železničné priecestie vo vzdialenosti 90 m
(2) [ ] sklon vozovky vľavo
(3) [x] železničné priecestie vo vzdialenosti 160 m

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 74
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb
(2) [ ] Parkovisko vyhradené pre autobusy
(3) [x] Zastávka autobusu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 75
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [ ] vyznačuje okraj vozovky
(2) [ ] vyznačuje cestičku pre cyklistov
(3) [x] vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa táto značka použije ako pomocná čiara na zastavenie vozidla v priestore križovatky

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 76
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená

Možnosti:
(1) [ ] Spôsob obchádzania štyroch prekážok
(2) [x] Štyri zákruty, prvá vpravo
(3) [ ] Nebezpečenstvo šmyku v úseku 4 km

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 77
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Jazdný pruh pre pomalé vozidlá
(2) [ ] Zastávkový pruh
(3) [x] Zvýšenie počtu jazdných pruhov

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 78
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Diaľnica
(2) [ ] Podjazd alebo nadjazd
(3) [ ] Hlavná cesta

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 79
Toto dopravné zariadenie je

Možnosti:
(1) [ ] spomaľovací prah
(2) [x] smerovka pre policajtov
(3) [ ] smerový stĺpik

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 80
Táto dopravná značka vyznačuje

Možnosti:
(1) [x] úsek, kde je zakázané zastavenie a státie
(2) [ ] úsek, kde je dovolené zastavenie a státie vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb
(3) [ ] nebezpečný úsek cesty, na ktorom treba jazdiť so zvýšenou opatrnosťou

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 81
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [x] informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania
(2) [ ] upozorňuje vodičov na zákaz telefonovania
(3) [ ] označuje miesto, kde možno dostať najmä turistické informácie

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 82
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Zákaz otáčania sa na diaľnici
(2) [ ] Koniec hlavnej cesty
(3) [x] Koniec diaľnice

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 83
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Koniec zákazu zvukových výstražných znamení
(2) [ ] Zákaz vjazdu vozidiel spôsobujúcich nadmerný hluk
(3) [x] Zákaz zvukových výstražných znamení

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 84
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [x] upozorňuje na miesto, kde sa v blízkosti cesty zhromažďujú alebo často vozovku prechádzajú deti (v blízkosti školy, detského ihriska a podobne)
(2) [ ] zakazuje vstup detí
(3) [ ] upozorňuje vopred na miesto, kde sú dovolené hry detí na ceste

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 85
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

Možnosti:
(1) [ ] patriacom telekomunikáciám
(2) [ ] vedenom osobou s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu prepravu
(3) [x] vedenom osobou sluchovo postihnutou

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 86
Táto dopravná značka zrušuje platnosť

Možnosti:
(1) [ ] všetkých predchádzajúcich zákazových dopravných značiek
(2) [ ] značiek Zákaz státia a Zákaz zastavenia
(3) [x] značiek Zákaz predchádzania, Zákaz predchádzania pre nákladné automobily, Najvyššia dovolená rýchlosť a Najnižšia dovolená rýchlosť, ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 87
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Práca na ceste
(2) [x] Zmena miestnej úpravy
(3) [ ] Zóna s dopravným obmedzením

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 88
Táto dopravná značka označuje

Možnosti:
(1) [x] železničné priecestie jednokoľajové
(2) [ ] križovatku dvoch ciest rovnakého významu
(3) [ ] železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 89
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [x] Zákaz vjazdu motocyklov
(2) [ ] Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel
(3) [ ] Vjazd motocyklom povolený

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 90
Táto dodatková tabuľka vyznačuje

Možnosti:
(1) [x] vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
(2) [ ] dĺžku úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená
(3) [ ] vzdialenosť od začiatku cesty

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 91
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Zákaz predchádzania osobných automobilov
(2) [x] Koniec zákazu predchádzania
(3) [ ] Koniec zákazu obchádzania

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 92
Takéto označenie sa môže použiť na

Možnosti:
(1) [ ] vyznačenie parkoviska sanitných vozidiel
(2) [ ] vozidle červeného kríža
(3) [x] vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 93
Táto dopravná značka

Možnosti:
(1) [ ] upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo ináč nebezpečnú krajnicu
(2) [ ] upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla
(3) [x] upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť z dôvodu výskytu hmly alebo dymu

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 94
Táto dopravná značka znamená

Možnosti:
(1) [ ] Zákaz odbočovania vpravo
(2) [ ] Nebezpečné stúpanie
(3) [x] Zákruta vpravo

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 95
Táto dopravná značka označuje

Možnosti:
(1) [ ] dve železničné priecestia vo vzdialenosti 80 m
(2) [x] železničné priecestie viackoľajové
(3) [ ] miesto, kde sú v tesnej blízkosti dve križovatky

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 96
Táto dopravná značka informuje o

Možnosti:
(1) [ ] názvoch najbližších výjazdov z diaľnice a o vzdialenosti k nim
(2) [ ] smere príjazdu na diaľnicu s uvedením cieľa
(3) [x] diaľkových cieľoch s uvedením vzdialenosti a čísla cesty

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0

ID Otázky: 97
Táto dopravná značka upozorňuje na

Možnosti:
(1) [ ] miesto, kde priečny sklon vozovky presahuje 10%
(2) [ ] priklonenú strmú stráň sprava
(3) [x] miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10% alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným

Počet bodov za správne zodpovedanú otázku: 2.0