Vykonávanie testu: Testy pre autoškoly - Zákon -1 bod

Počet otázok: 72
Časový limit testu: 60 min.


Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počíta po spustení testu.