Vykonávanie testu: Záverečný test pre autoškoly

Počet otázok: 27
Časový limit testu: 60 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počítať po spustení testu.