Vykonávanie testu: Záverečný test pre autoškoly

Počet otázok: 27
Časový limit testu: 60 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Spustením testu súhlasíte so spracovaním osobných údajov a používaním cookies v minimálnej potrebnej miere.
Čas sa začne počíta po spustení testu.