Bambuľka no šup
ID testu: 188
Heslo testu: 141117

Vytvorený: 2010-07-19 10:06:20
Zmenený: 2022-11-30 19:50:40
Počet otázok: 6 z celkového počtu 6
Maximálny počet bodov: 12
Priamy link na spustenie testu:
https://www.webtesty.sk/index.php?idt=188&psw=141117
Priamy link pre študijné materiály:
https://www.webtesty.sk/student.php?idt=188&psw=141117&doc=1
Odporučiť stránku:

Základné parametre

Zakázať vykonávanie testu
Povoliť vykonávanie testu pre všetkých
Povoliť pre uzavretú skupinu
Časový limit testu:
min.
Heslo testu pre vykonávanie
Spätný link

Spustenie a ukončenie

Anonymné vykonávanie testu
Zobraziť hodnotenie otázok po ukončení
Povoliť opätovné vykonanie

Ochrana

Meniť náhodne poradie otázok
Meniť náhodne poradie možností
Povoliť prehodnotenie poslednej otázky
Povinná odpoveď

Inštrukcie k testu, ktoré sa zobrazia pred vykonaním testu