Test3
ID testu: 11
Heslo testu: testy

Vytvorený: 2009-03-13 14:07:10
Zmenený: 2024-06-12 09:30:39
Počet otázok: 4 z celkového počtu 4
Maximálny počet bodov: 4
Priamy link na spustenie testu:
https://www.webtesty.sk/index.php?idt=11&psw=testy
Priamy link pre študijné materiály:
https://www.webtesty.sk/student.php?idt=11&psw=testy&doc=1
Odporučiť stránku:

Základné parametre

Zakázať vykonávanie testu
Povoliť vykonávanie testu pre všetkých
Povoliť pre uzavretú skupinu
Časový limit testu:
min.
Heslo testu pre vykonávanie
Spätný link

Spustenie a ukončenie

Anonymné vykonávanie testu
Zobraziť hodnotenie otázok po ukončení
Povoliť opätovné vykonanie

Ochrana

Meniť náhodne poradie otázok
Meniť náhodne poradie možností
Povoliť prehodnotenie poslednej otázky
Povinná odpoveď

Inštrukcie k testu, ktoré sa zobrazia pred vykonaním testu