spojenie testov
ID testu: 58
Heslo testu: 123

Vytvorený: 2009-04-27 09:58:57
Zmenený: 2021-02-15 09:27:53
Počet otázok: 14 z celkového počtu 14
Maximálny počet bodov: 18
Priamy link na spustenie testu:
https://www.webtesty.sk/index.php?idt=58&psw=123
Priamy link pre študijné materiály:
https://www.webtesty.sk/student.php?idt=58&psw=123&doc=1
Odporučiť stránku:

Základné parametre

Zakázať vykonávanie testu
Povoliť vykonávanie testu pre všetkých
Povoliť pre uzavretú skupinu
Časový limit testu:
min.
Heslo testu pre vykonávanie
Spätný link

Spustenie a ukončenie

Anonymné vykonávanie testu
Zobraziť hodnotenie otázok po ukončení
Povoliť opätovné vykonanie

Ochrana

Meniť náhodne poradie otázok
Meniť náhodne poradie možností
Povoliť prehodnotenie poslednej otázky
Povinná odpoveď

Inštrukcie k testu, ktoré sa zobrazia pred vykonaním testu