Pokiaľ chcete odstrániť obmedzenia a reklamy, kliknite sem.

test
ID testu: 199
Heslo testu: default_heslo

Vytvorený: 2010-11-05 12:23:02
Zmenený: 2023-03-22 13:05:02
Počet otázok: 2 z celkového počtu 5
Maximálny počet bodov: 4
Priamy link na spustenie testu:
https://www.webtesty.sk/index.php?idt=199&psw=default_heslo
Priamy link pre študijné materiály:
https://www.webtesty.sk/student.php?idt=199&psw=default_heslo&doc=1
Odporučiť stránku:

Základné parametre

Zakázať vykonávanie testu
Povoliť vykonávanie testu pre všetkých
Povoliť pre uzavretú skupinu
Časový limit testu:
min.
Heslo testu pre vykonávanie
Spätný link

Spustenie a ukončenie

Anonymné vykonávanie testu
Zobraziť hodnotenie otázok po ukončení
Povoliť opätovné vykonanie

Ochrana

Meniť náhodne poradie otázok
Meniť náhodne poradie možností
Povoliť prehodnotenie poslednej otázky
Povinná odpoveď

Inštrukcie k testu, ktoré sa zobrazia pred vykonaním testu