• Môžete vytvárať a zdieľať svoje vlastné alebo cudzie skúšky, kvízy alebo testy po prihlásení do https://www.webtesty.sk
  • WebTesty je online web-aplikácia pre vytváranie a správu kvízov a testov bez skrytých poplatkov

Hľadajte skúšky, testy a kvízy v Katalógu testov

Automatická kategorizácia

all Gramatika  (7)    Anglický jazyk  (7)    Autoškola  (5)    Slovenčina  (5)    Gramatika + slovná zásoba  (3)    Dotazník  (1)    Účtovníctvo  (3)    školský  (2)    Matematika  (2)    Biológia 1  (1)    MP  (1)    CNC  (2)    Šport  (1)    Písemná  (1)    INF  (1)    ZŠ  (1)    III  (3)    I  (3)    Dotazník k dištančnej forme štúdia  (1)    Umenie a história  (1)    Obehová sústava  (1)    Angličtina - Test  (1)    Vlastiveda 1  (1)    biologia_9  (1)    Veterina  (1)    Slovencina  (1)    Mlieko  (1)    CAN  (1)    ročník  (9)    II  (1)    OPRAVA  (1)    SJL  (1)    IV  (1)    -II  (1)    Strážník MP  (1)    Test zo slovenskeho jazyka a literatury  (2)    Programovanie CNC  (2)    ANJ  (1)    Násobenie  (1)    Záverečný  (1)    Anglický jazyk 3  (1)    SEXTA  (1)    [B]  (1)    Biológia ZŠ 9r  (1)    Účtovanie na účte 261  (1)    Zákon-1  (1)    OWD  (1)    Zákon-2  (1)    Vzduch  (1)    The Passive III  (1)    Pri prihlásení stačí uviesť ročník  (1)    Neurčité zámená a slovná zásoba z lekcie 8  (1)    Prvá svetová vojna v literatúre  (1)    skúška  (1)    Unit 1 - revision Test  (1)    Lineárne rovnice 1  (1)    Lietratúra  (1)    Všetci  (1)    Účtovníctvo 1  (1)    ovocie a zeleninové kompóty  (1)    Past Simple and Present Perfect  (1)    Dopravné značky  (1)    Svet  (1)    Križovatky  (1)    Vincent Van Gogh  (1)    uct doklady a knihy  (1)    Veterina klinika  (1)    Maturitné témy  (1)    Prenos genetických informácií  (1)    Slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní 2 externí študenti  (1)    Syndrom CAN  (1)    revision Unit 7  (1)    část  (1)    The Past Tenses Contrast - II  (1)    OPRAVA - speculations  (1)    will/be going to - I  (1)    gramaticko-lexikálne zhrnutie - IV  (1)    Test module 8 - III  (1)    0 podmienková veta + špekulácie prítomné - I  (1)    Test module 6 - I  (1)    SJL 2  (1)    Výživa  (1)    be used to/get used to/ used to+word formation -II  (1)    ANJ 4  (1)    OWD Kvíz 1  (1)    Geologická stavba a história Slovenska  (1)    Precvičovanie predkontácií na účte 261  (1)    Zákon-1 bod  (1)    INF - Programovanie Python - SEXTA  (1)    Záverečný Test pre Autoškoly  (1)    Písemná část - [B]  (1)    krátky Test - základné vedomosti o vzduchu  (1)    Zákon-2 bod  (1)    Násobenie a delenie  (1)    B/  (1)    Dotazník je anonymný  (1)    Všetci urobiť Test  (1)    conditional  (1)    B  (2)    Výživa rastlín  (1)    preto v mene stačí uviesť akékoľvek písmeno/á  (1)    D  (2)    ktoré nemajú nijaký skrytý alebo otvorený neslušný význam  (1)    B/ III  (1)    číslo/čísla  (1)    je to na známku  (1)    be going to/will  (1)    dakujem  (1)   

3 výsledk., Kategória: Anglický jazyk, Škola alebo organizácia: SPŠT.

ID Názov Kategória Škola alebo organizácia Rok Zdroj Poznámky
43 Unit 1 - revision test Anglický jazyk SPŠT -
44 Revision unit 7 Anglický jazyk SPŠT -
51 Maturitné témy Anglický jazyk SPŠT -
1-3