• Môžete vytvárať a zdieľať svoje vlastné alebo cudzie skúšky, kvízy alebo testy po prihlásení do https://www.webtesty.sk
  • WebTesty je online web-aplikácia pre vytváranie a správu kvízov a testov bez skrytých poplatkov

Hľadajte skúšky, testy a kvízy v Katalógu testov

allročník  (9)    9 výsledk.

ID Názov Kategória Škola alebo organizácia Rok Zdroj Poznámky
25 Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk -
52 gramaticko-lexikálne zhrnutie Gramatika SPŠT -
57 will/be going to - I.ročník Gramatika SPŠT -
61 be used to/get used to/ used to+word formation -II.ročník Gramatika SPŠT -
63 0 podmienková veta + špekulácie prítomné - I.ročník Gramatika SPŠT -
69 Výživa rastlín Biológia 1.ročník SSOŠ Veterinárna 2020
70 Test module 6 - I.ročník Gramatika + slovná zásoba SPŠT -
71 Test module 8 - III.ročník Gramatika + slovná zásoba SPŠT -
72 SJL 2. ročník Slovenčina SPŠT MT 2020 WebTesty.sk