Vykonávanie testu: Testy pre autoškoly - Zákon - 2 body

Počet otázok: 10
Časový limit testu: 60 min.


Spustením testu súhlasíte so spracovaním osobných údajov a používaním cookies v minimálnej potrebnej miere.
Čas sa začne počíta po spustení testu.