Vykonávanie testu: Testy pre autoškoly - Zákon - 2 body

Počet otázok: 10
Časový limit testu: 60 min.


Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počíta po spustení testu.