Vykonávanie testu: Revision unit 7

Počet otázok: 16
Časový limit testu: 15 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Test môžete vykonať iba raz! Ak ho spustíte, vykonajte ho do konca a nevracajte sa späť!
Čas sa začne počítať po spustení testu.