Vykonávanie testu: Unit 1 - revision test

Počet otázok: 25
Časový limit testu: 25 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počítať po spustení testu.