Vykonávanie testu: Maturitné témy

Počet otázok: 34
Časový limit testu: 70 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počítať po spustení testu.