Vykonávanie testu: gramaticko-lexikálne zhrnutie

Počet otázok: 32
Časový limit testu: 50 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počítať po spustení testu.