Vykonávanie testu: The Past Tenses Contrast - II.B

Počet otázok: 15
Časový limit testu: 15 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počítať po spustení testu.