Vykonávanie testu: The Passive III.B/ III.D

Počet otázok: 26
Časový limit testu: 30 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počítať po spustení testu.