Vykonávanie testu: be used to/get used to/ used to+word formation -II.ročník

Počet otázok: 16
Časový limit testu: 25 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počítať po spustení testu.