Vykonávanie testu: 0 podmienková veta + špekulácie prítomné - I.ročník

Počet otázok: 20
Časový limit testu: 25 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počítať po spustení testu.