Vykonávanie testu: OPRAVA - speculations, 0.conditional, be going to/will

Počet otázok: 15
Časový limit testu: 20 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počítať po spustení testu.