Vykonávanie testu: Koncoročný test z HN pre 2. ročník 2. časti

Počet otázok: 15
Časový limit testu: 120 min.


Meno a Priezvisko sú povinné polia.
Spustením testu súhlasíte so spracovaním osobných údajov a používaním cookies v minimálnej potrebnej miere.
Čas sa začne počítať po spustení testu.