Vykonávanie testu: Testy pre autoškoly - Križovatky

Počet otázok: 5
Časový limit testu: 60 min.


Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
Čas sa začne počítať po spustení testu.